Idealogistic Verhoeven

Prepravou sa zaoberáme už viac ako 100 rokov. Výkon, efektivita a účinnosť sú základom všetkého, čo robíme.

Z praktického hľadiska je naším ideálom pokiaľ možno čo najvyššia vyťaženosť nákladného priestoru, uskutočnená s pokiaľ možno čo najmenším počtom kilometrov a za čo najkratší čas. To všetko bez toho, aby to malo vplyv na najvyššiu úroveň kvality pre všetkých partnerov. Tým, že so zákazníkmi a zamestnancami zdieľame informácie a názory, sa dostávame stále ďalej. Dávame tak spoločne vzniknúť nápadom a krôčik za krôčikom sa dostávame k nášmu ideálu.

Naším základom je sieť pobočiek v 8 krajinách na osi strednej Európy. Každý deň pracuje 450 ľudí v 8 huboch a v 200 jednotkách na svojom ideáli: lepšie poskytované služby, lepší svet.