Nieuws

Idealogistic Verhoeven deelt haar blik op de wereld

juli 2016

Bedrijven spelen een alsmaar belangrijkere rol in de wereld. Ze bepalen wat we eten, hoe we wonen en wat we doen in onze vrije tijd. Ondanks hun invloed weten we van veel bedrijven eigenlijk helemaal niet zo goed wie ze zijn, wat hen drijft en hoe zij tegen de wereld aankijken. Bij Idealogistic Verhoeven vinden we het belangrijk om wél te laten zien waar we voor staan. Nu eens niet aan de hand van certificering, duurzaamheidsverslaglegging of een andere publicatie volgens extern opgelegde richtlijnen, maar met een oprechte visie die helemaal uit onszelf komt.

Lees meer...

Idealogistic scoort alwéér beter

november 2015

De aanpak

Elke drie jaar voeren we bij Idealogistic een internationaal tevredenheidsonderzoek uit onder onze klanten. De vragen zijn onderverdeeld in drie hoofdstukken: de geboden kwaliteit, de geleverde efficiency en maatschappelijk verantwoord ondernemen. In totaal hebben we over maar liefst 56 aspecten gevraagd of u ze relevant vindt en zo ja, hoe relevant. Vervolgens is er gevraagd voor elk onderdeel een
waardering te geven. 

Lees meer...

Pools Nederlandse Conferentie met Koninklijk tintje

oktober 2014

Op 24 en 25 juni vond er een Nederlands Staatsbezoek aan Polen plaats.

De Nederlandse transportsector heeft een aanmerkelijk grote positie in de Poolse transportmarkt. In dat kader is aan TLN is verzocht tijdens dit Staatsbezoek een conferentie in Polen te organiseren gezamenlijk met de ZMPD, de Poolse zusterorganisatie.

Lees meer...