Verhoeven Logistics

Přepravou se zabýváme již více než 100 let. Výkon, efektivita a účinnost jsou základem všeho, co děláme. 

Z praktického hlediska je naším ideálem co možná nejvyšší vytíženost nákladního prostoru, provedená s co možná nejmenším počtem kilometrů a v co možná nejkratším čase. To vše aniž by tím byla dotčena nejvyšší úroveň kvality pro všechny partnery. Tím, že se zákazníky a zaměstnanci sdílíme informace a názory, se dostáváme stále dál. Dáváme tak společně vzniknout nápadům a krůček za krůčkem se dostáváme k našemu ideálu.

Náším základem je síť poboček v 8 zemích na ose střední Evropy. Každý den pracuje 450 lidí v 8 hubech a ve 200 jednotkách na svém ideálu: lepší poskytované služby, lepší svět.